Netizens Człowiek - najlepsza inwestycja!

netizens peppermint zaprasza na szkolenie

Tester - zawód z przyszłością

Tester oprogramowania

zawód z przyszłością

Program “Tester oprogramowania - zawód z przyszłością”
nr WND - POKL. 08.01.01-24-746/11 jest finansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

udział w szkoleniu jest bezpłatny

Co daje szkolenie?

 • Testowanie oprogramowania, gier i stron www

  154 godziny szkolenia przygotowującego do pracy testera oprogramowania
  użytkowego gier i stron www.

 • Specjalistyczne szkolenie językowe

  42 godziny specjalistycznego szkolenia z języka angielskiego, obejmujące zwroty wykorzystywane w procesie testowania

 • Egzamin z ISTQB Foundation Level

  Jednorazowe podejście do uznawanego na całym świecie egzaminu ISTQB Foundation Level

Gdzie? Jak? Dla kogo?

 • W ramach projektu zostanie przeszkolonych 70 pełnoletnich i pracujących mieszkańców województwa Śląskiego.
 • Szkolenie Testerskie będzie realizowane w trybie weekendowym, w sobotę i niedzielę po osiem godzin lekcyjnych. Harmonogram zakłada 10 weekendów szkoleniowych.
 • Szkolenie językowe będzie odbywać się po zakończeniu szkoleń testerskich. Harmonogram zakłada 14 spotkań w trybie 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne.
 • Uczestnikom zapewniamy ciepły posiłek i poczęstunek.
 • Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie realizacji projektu

Harmonogram
szkolenia

Spotkanie 1 17.11.2012

 • Podstawy testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Techniki testowania statycznego

Spotkanie 2 18.11.2012

 • Procesy wytwarzania oprogramowania: Waterfall,V,W, Agile (Scrum), umiejscowienie testów
 • Podstawowe pojęcia: kompilacja, build, wydanie (release)
 • Testowanie w procesie Continuous Integration and Delivery
 • Istota testów jednostkowych, test-driven development
 • Regresje i testy regresyjne

Spotkanie 3 24.11.2012

 • Wsparcie testowania na etapie zbierania wymagań
 • Warsztaty: BPMN i UML
 • Wsparcie testowania na etapie wytwarzania

Spotkanie 4 25.11.2012

 • Narzędzia kontroli wersji
 • Warsztat: Subversion, GitHub
 • Warsztaty: Bugzilla, Version One, Target Process,
  flyspray ,
 • Wsparcie testowania na etapie utrzymania – launchpad

Spotkanie 5 1.12.2012

 • Budowa interfejsów użytkownika w HTML5 i CSS3
 • Warsztaty: podstawy HTML5 i CSS3
 • Testowanie XBrowser compatibility
 • Warsztaty: Firebug, Web Inspector – protokół http, Ajax
 • Zagadnienia projektowania i testowania interfejsu użytkownika (UX), responsive web design, media queries

Spotkanie 6 2.12.2012

 • Zagadnienia testów systemowych
 • Schematy wdrożeń umożliwiające testy systemowe – środowisko testowe, wdrożenie pilotażowe, wdrożenie tymczasowe, wdrożenie równoległe
 • Testy systemowe w kontekście zgodności z dokumentacją użytkownika
 • Testy systemowe w modelu Cloud Computing

Spotkanie 7 8.12.2012

 • Warsztat: Zarządzanie testami + TestLink
 • Techniki projektowania testów

Spotkanie 8 9.12.2012

 • Service Oriented Architecture
 • Koncepcja Web Services, standard wymiany komunikatów SOAP
 • Warsztat: SOAP UI
 • Zagadnienia automatyzacji testów akceptacyjnych aplikacji
  w architekturze SOA
 • Warsztat: FitNesse

Spotkanie 9 15.12.2012

 • Zagadnienia testów integracyjnych
 • Analiza przypadku: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  i CEPiK
 • Funkcjonalne testy integracyjne
 • Warsztat

Spotkanie 10 16.12.2012

 • Warsztaty: Tworzenie testów akceptacyjnych przy użyciu wireframes: Moqups, Axure
 • Testy A/B
 • Warszat: optimizely.com , google experiments

Spotkanie 11 12.01.2013

 • Niefunkcjonalne testy integracyjne: testy wydajnościowe
 • Warsztat: Apache JMeter

Spotkanie 12 13.01.2013

 • Terminologia specyficzna dla testowania gier
 • Testy gameplay
 • Testy lokalizacyjne
 • Testy certyfikacyjne
 • Testy społecznościowe

Spotkanie 13 19.01.2013

 • Strategie testowania gier na platformach mobilnych
 • Cechy poszczególnych platform mobilnych w kontekście ich zastosowania do gier

Spotkanie 14 20.01.2013

 • Warsztaty: Selenium

Spotkanie 15 26.01.2013

 • Narzędzia wspierające testowanie
 • Automatyzacja testów UX

Spotkanie 16 27.01.2013

 • Powtórka materiału według sylabusa ISTQB
 • Opracowanie ~500 pytań egzaminacyjnych

Spotkanie 17 i 18 2,3.02.2013

 • Opracowanie ~500 pytań egzaminacyjnych

Spotkanie 19 9.02.2013

 • Egzamin wewnętrzny
 • Omówienie wyników

Spotkanie 20 10.02.2013

 • Egzamin ISTQB

Specjalistyczny j. Angielski 25.02 - 11.04
(pon. - śr. lub wt. - czw. 17:15 - 19:45)

Uwaga! Harmonogram wykładów w danym dniu może ulec zmianie.

Termin szkolenia

17/11/2012 - 11/04/2013

Katowice, ul. Damrota 22

 • Rekrutacja została zakończona.

  O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną
  poinformowani mailowo do dnia 7.11.2012.

Biuro Projektu

czynne w godzinach: 9:00 - 17:00

Katowice ul. Mariacka 4

tel.: +48 668 840 403
email: testerzy@netizens.pl